Allan "Garvis" i TV från programmet Allmänna Gränd 1964

                                                                                                                                                          

Lill-Babs tillsammans med Garvis orkester 1964